SAPRIA
  SAPRIA
  Valné zhromaždenie
  Predsedníctvo
  Členstvo v SAPRIA
  Medzinárodná konferencia 2019
  Archív posledných konferencií
  Časopis Procesný manažér
  Projekty
  Verejné obstarávanie
  Knižnica
  Zviditeľnite sa
   
AktuĂĄlne termĂ­ny kurzov
Termíny certifikačných kurzov Termíny certifikačných kurzov v roku 2019

 

V roku 2019 budú certifikačné kurzy vykonávané v súlade s požiadavkami potencionálnych klientov, a to v školiacich priestoroch asociácie v Bratislave a v Košiciach alebo priamo v priestoroch klientov (on-site školenia), teda organizácií, ktoré prejavia záujem o certifikačné kurzy a certifikáciu svojich pracovníkov.
Najbližší termín konania kurzu: Certifikačný kurz SCBPM (SAPRIA Certificate in BPM)Basic sa bude konať v dňoch 3. až 4. júna 2019 v školiacich priestoroch asociácie v Bratislave. Bližšie informácie na mailovej adrese sapria@sapria.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0)55 7898407.

 

 

 

 

 

   
Rozvoj a profesionalizácia procesného riadenia    © 2006 Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.