SAPRIA
  SAPRIA
  Valné zhromaždenie
  Predsedníctvo
  Členstvo v SAPRIA
  Medzinárodná konferencia 2017
  Archív posledných konferencií
  Časopis Procesný manažér
  Projekty
  Verejné obstarávanie
  Knižnica
  Zviditeľnite sa
   
AktuĂĄlne termĂ­ny kurzov
Členovia predsedníctva SAPRIA

Medzinárodná odborná konferencia

"Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií"

V dňoch 5. až 6. 11. 2015 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud SLOVAKIA a Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali medzinárodnú odbornú konferenciu v malebnom prostredí slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, www.hotelboboty.sk), pod vyššie uvedeným názvom, pričom tematické zameranie konferencie zahŕňalo riadenie procesov (Business Process Management), ľudské zdroje a vzdelávanie, inovácie a start up-y a technologickú podporu modernej organizácie.

Súvisiace dokumenty:

   
Rozvoj a profesionalizácia procesného riadenia    © 2006 Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.